Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg på besök

2022-08-03

I tisdags den 2 augusti fick Fagersta kommun besök av landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg med följe av tjänstepersoner och politikerkollegor från såväl riksdagen som regionen för att bland annat diskutera landsbygdsfrågor.

 Kommunchef Karolina Berglund, landsbygdsministern och kommunalråd Marino Wallsten står på båtflotten som går ut till Oljeön. I bakgrunden syns Oljeön.

Kommunchef Karolina Berglund, landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och kommunalråd Marino Wallsten.

Besöket inleddes med lunch och en guidad tur i Ängelsberg där turistchef Raija Edvinson berättade om Ängelsberg, Oljeön och dess historia. Hon berättade även om hur Fagersta kommun jobbar med turismen och deras samverkan mellan olika aktörer och det lokala näringslivet.

Turistchef Raija Edvinsson står tillsammans med kommunalråd Marino Wallsten, kommunchef Karolina Berglund, landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg med flera på den båtflotte som går ut till Oljeön.

Därefter besöktes Bråfors Kulturreservat Brategården som är länets enda kulturreservat. Gården ligger i Norbergs kommun, precis vid gränsen till Fagersta kommun. Brategården drivs av makarna Margareta och Erik Brate med såväl kulturmiljövård som skogs- och lantbruk i form av fårskötsel. I Bråfors anslöt Per Pettersson, ordförande i Lantbrukarnas riksförbund Mälardalen, lantbrukaren Olle Olsson och Norbergs kommuns kommunalråd Johanna Odö.

Alla deltagare uppställda framför entrén till Brates hus.
Några av deltagarna på ministerbesöket befinner sig inne i ett hus på Brategården och tittar på ett landskap som är byggt i miniatyr och står i en monter.
Erik Brate, landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och näringslivsansvarig Tobias Back sitter inomhus i Erik Brates kök. Erik skriver något i en bok.

Erik Brate, landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och näringslivsansvarig Tobias Back.

Med på denna mottagning av ministerbesöket var kommunalråd Marino Wallsten, kommunchef Karolina Berglund, näringslivsansvarig Tobias Back, turistchef Raija Edvinson, riksdagsledamot Åsa Eriksson, regionråd Lena Johansson, kommunalråd Johanna Odö (Norberg).

- Det är viktigt för såväl kommuner som regeringen att det finns en dialog där man kan belysa de utmaningar som finns runt om i landet, likväl som visa på det som fungerar bra, säger Marino Wallsten, kommunalråd.

Vi tackar landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg och alla övriga deltagare för givande diskussioner och åsikter.