Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Sök Fagersta Energis stipendium!

2022-09-16

Du som är upp till 25 år och bedriver eftergymnasiala studier kan söka Fagersta Energi AB:s stipendium från Fagersta kommun. Studierna ska i första hand bedrivas inom ämnena miljö och/eller energi och du måste antingen själv vara folkbokförd i Fagersta eller ha minst en vårdnadshavare som är det.

Tjejer tittar i ett mikroskop

Stipendiet riktar sig också till personer eller organisationer som genom forskningsinsatser eller annat arbete inom områdena miljö och energi gör insatser som främjar kommunens utveckling.

För att söka Fagersta Energi AB:s stipendium använder du vår e-tjänst. Vid ansökan vill vi också att du bifogar kopior av betyg från fullföljda studier för den utbildning du söker stipendium, alternativt studieintyg. Ansökan ska i år vara inlämnad senast den 18 september. En stipendienämnd kommer att utse vinnarna som meddelas under oktober.

Ansökan till Fagersta Energi AB:s stipendium