Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Vad händer i kommunen efter valet?

2022-09-16

Efter ett val ska den politiska organisationen som ska styra Fagersta kommun under den kommande mandatperioden formeras. När det finns ett slutligt valresultat väntar en process för att fastslå kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Valkuvert på ett bord

När vallokalerna stängde började röstmottagarna den preliminära rösträkningen i vallokalerna. Den fortsatte sedan under onsdagen efter valdagen. Länsstyrelsernas slutliga rösträkning började dagen efter valdagen.

All rösträkning går att följa på Valmyndighetens webbplats

Val till kommunfullmäktige

Val till kommunfullmäktige handlar om att fördela platser (mandat) för ledamöter från de politiska partierna.

I Fagerstas kommunfullmäktige finns 35 mandat.

Den nya mandatperioden börjar den 15 oktober och de nya ledamöterna i kommunfullmäktige sammanträder för första gången den 24 oktober. På detta sammanträde behandlas​ följande ärende: ​

  • Protokollet från Länsstyrelsen med slutlig rösträkning och mandatfördelning (läggs som ett meddelande till kommunfullmäktige) ​
  • Val av ordförande, 1:e samt 2:e vice ordförande för kommunfullmäktige​ (presidium)
  • Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i valberedningen

Kommunstyrelsen och övriga nämnder

Ordföranden, ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt övriga nämnder ska utses vid kommunfullmäktiges sammanträde under hösten, senast den 31 december. Innan besluten sker det förhandlingar mellan och inom de politiska partierna.

Politikerna i kommunstyrelsen och nämnderna tillträder den 1 januari 2023. Fram till dess sitter de gamla ledamöterna kvar.