Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunfullmäktige sammanträder

2023-05-22

Idag måndagen den 22 maj klockan 18.00 på Folkets hus, B-salen.

ordförandeklubba

Då behandlas bland annat:

  • Årsredovisning år 2022 för Fagersta kommun
  • Förslag om återinförande av avgifter för uteserveringar och torghandel
  • Uppdaterat förslag till budget för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund år 2023 och plan för åren 2024-2025

Sammanträdet kommer att webbsändas via kommunens hemsida fagersta.se. Där finns också föredragningslistan och handlingarna.

Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet!

Playkanal

Marino Wallsten
Ordförande