Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Informationsmöte för boende i Fagersta med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest

2023-09-11

Jordbruksverket bjuder ikväll, måndagen den 11 september, in boende i Fagersta kommun till en informationsträff med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest.

Vildsvin

Jordbruksverket anordnar mötet tillsammans med representanter från Fagersta kommun, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), jägarförbunden och Länsstyrelsen.

Under mötet kommer information ges om läget, varför restriktionszonen är lagd och hur strategin för arbetet ser ut. Det kommer också ges utrymme för frågor.

I anslutning till mötet kommer intresseanmälan att tas upp av jägare som vill delta i sökandet av kadaver. Dessa kommer att få en utbildning i direkt anslutning till mötets avslut.

Var: Fagerstahallen
När: Idag måndagen den 11 september

19.00-20.30 (möte)

20.30-21.00 (utbildning)

Välkommen!