Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Vi är årets kvalitetsutvecklare!

2023-12-05

Idag presenterades årets Hemtjänstindex*, där Fagersta kommun har gått från plats 283 till plats 36 på bara ett år!

Gruppbild

Från vänster Lennart Lindeskär, lokala Pensionärsrådet samt SPF Seniorerna Fagersta, Ann-Sofi Hage, utvecklingsledare socialförvaltningen, Ingrid Holmgren, socialchef samt Ulla Bagge, ordförande SPF Seniorerna Fagersta.

Hemtjänstindex byggs upp av fyra delindex: Information på kommunens webbplats, Biståndshandläggning, Utförande av hemtjänstens samt Kommunens stöd och utveckling av hemtjänsten.

Fagersta kommun har ökat sitt resultat i alla fyra delindex, och ligger dessutom högre än genomsnittet i tre av fyra delindex. När det gäller information samt biståndshandläggning placerar sig Fagersta på tionde plats av landets totalt 290 kommuner (information tidigare plats 283, biståndshandläggning tidigare plats 218). Utförande har ökat från plats 242 till plats 112 och stöd och utveckling från 282 till plats 201. Detta ger oss alltså sammantaget plats 36, en ökning med 247 platser!

- Det otroligt glädjande att se hur ett engagerat och fokuserat arbete ger en sådan positiv effekt, säger Åsa-Märta Sjöström, kommunstyrelsens ordförande och Karolina Berglund, kommundirektör.

Efter förra årets resultat beslutade socialnämnden om att genomföra en genomlysning av hemtjänsten utifrån resultat i hemtjänstindex år 2022. Efter att genomlysningen redovisats beställdes en fördjupad rapport med fullständig resultatinformation som legat till grund för det gedigna interna arbete som har gjorts på socialförvaltningen, och som i sin tur lett till årets positiva resultat.

- Det här är otroligt roligt och ett grymt bra jobb som är utfört av alla som arbetat för att höja kvaliteten inom hemtjänsten. Nu måste vi fira, men naturligtvis kommer vi även att fortsätta med vårt förbättringsarbete. Det här är ett pågående arbete, säger socialnämndens ordförande Niclas Bergström och socialchef Ingrid Holmgren.

Ledorden för hela processen har varit granskning och förbättringsarbete i samverkan där flera verksamheter och organisationer har varit delaktiga i arbetet. Hemsidan har reviderats och uppdaterats med den information som saknades, information som redan fanns har lyfts fram, en e-tjänst som hanterar orosanmälan för äldre har tillkommit, vi har skapat ett förtydligande av förenklad biståndshandläggning och marknadsfört socialstyrelsens årliga brukarundersökning ordentligt i olika kanaler för att så många som möjligt ska svara. Men än finns jobb kvar att göra, framförallt när det gäller punkterna genomförandeplan/riskanalyser, rutiner för säker vård och omsorg samt samverkan/samarbete med sjukvården.

*Hemtjänstindex är en sammanvägning av data som på olika sätt indikerar kvalitet i hemtjänsten. Syftet är att underlätta kommuners kvalitetsanalyser och prioriteringar. Projektet ägs avSPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden. Indexet publicerades första gången i november 2022 och uppdateras årligen.

Hemtjänstindex