Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
 • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Nu kan vi vara på vissa isar i det så kallade kärnområdet!

2023-12-21

Fagersta kommun har beviljats undantag från Jordbruksverkets beslut om upprättande av den smittade zonens kärnområde respektive ytterområde, för aktivitet på vissa isar under vintern 2023/2024.

Kvinna som pimplar

I och med undantaget är det tillåtet att vistas på isen på sjöarna Eskiln och delar av Åmänningen (se bild).

Observera att vi har sökt tillstånd för ett större område, bland annat på Stora och Lilla Aspen, men på dessa platser har vi fått avslag*.

Kartbild

Villkor för beslutet

 • Motorfordon får inte användas på isen
 • Större organiserade tävlingar och träningar eller andra större arrangemang är inte tillåtna på isen
 • Isen på Eskiln får beträdas från stranden.
 • Isen på Åmänningen får beträdas från följande platser:
  • Ängelsbergsbadet
  • Bryggan vid Ängelsbergs järnvägsstation
  • Från egen tomt
  • Från ytterområdet

Varje individs ansvar

I samband med och efter att ha varit på isen är det varje enskild individs ansvar att:

 • Inte parkera fordon i skog och mark utan på väg eller annan lämplig yta
 • Noggrant rengöra stövlar eller andra skodon och material som varit i kontakt med mark utanför anlagd väg eller tomtgräns med borste, diskmedel/såpa och vatten på platsen innan avfärd. Alternativt placera dessa föremål i en balja eller plastpåse och rengöring på samma sätt när man kommit hem
 • Om du på något sätt har varit i kontakt med vildsvinskadaver, ska stövlar desinficeras, kläder tvättas i maskin. Om detta inte är möjligt, ska rengöring med borste, diskmedel/såpa och vatten genomföras. Kläder och utrustning kan också placeras i en bastu med minst 60 grader i 30 minuter, eller hängas torrt och luftigt i två veckor
 • Från isen får du inte beträda skog och mark, såsom gå i land på öar eller strandkanter. Den som har befunnit sig i kärnområdet – även om den har beträtt och lämnat isen från ytterområdet – ska rengöra skodon och utrustning efter avslutad aktivitet

*Avslag

Sjöarna Stora Aspen och Lilla Aspen ligger i nära anslutning till platserna där vildsvin smittade med afrikansk svinpest har hittats och det är därför inte lämpligt, ur smittskyddssynpunkt, att beträda isen på dessa sjöar. Det skiljer dem från den mer stadsnära sjön Eskiln där inga smittade vildsvin hittats samt Åmänningen som ligger längre bort. Vid en sammantagen bedömning av det som har framkommit i ärendet anser Jordbruksverket att aktiviteter på isen på sjöarna Lilla Aspen och Stora Aspen i nuläget innebär en alltför stor risk för smittspridning och att aktiviteten därför inte är proportionerlig i förhållande till risken för smittspridning och det övergripande allmänna intresset att begränsa smittspridning och bekämpa sjukdomen.