Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Kommunfullmäktige sammanträder

2024-02-12

Måndagen den 19 februari klockan 18.00 på Folkets hus, B-salen.

Ordförandeklubba

Då behandlas bland annat:

  • Översyn av styrdokument
  • Taxa för kopiering och scanning 2024 för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
  • Uppdatering av styrdokument för arkiv i Fagersta kommun

Sammanträdet kommer att webbsändas via kommunens hemsida fagersta.se. Där finns också föredragningslistan och handlingarna.

Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet!

Webbsändning

Marino Wallsten
Ordförande