Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Välkommen våren – Snart börjar sopningen!

2024-03-27

Upptagningen av sand och grus startar så fort vintern är över och marken är frostfri. I år förväntas arbetet påbörjas i Fagersta den
15 april och beräknas pågå i 8–10 dagar.

Traktor som sopar väg

Sandupptagningen kommer att inledass i de centrala delarna av Fagersta, området runt Fagersta sjukhus samt gång- och cykelbanorna för att sedan fortsätta utåt. Först genomförs en grovsopning som sedan avslutas med en finsopning.

Mer information om när just ditt område kommer att sopas kommer när sopningen har kommit igång.