Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Vägavspärrningar i samband med Våryran

2024-05-15

I samband med Våryran kommer delar av Stationsvägen och Västmannavägen att spärras av tillfälligt för all fordonstrafik. Även parkeringarna på Götavägen och Dalavägen kommer att vara avstängda och inte tillgängliga för parkering.

Avspärrad väg framför övergångsställe

Hållplats Vilhelminaparken stängs också av och resenärer hänvisas till hållplats Järntoget. Berörda busslinjer är Fagerstalinjen och linje 84.

Avstängningarna gäller följande områden:

Västmannavägen

Avstängd mellan korsningarna med Götavägen och Stationsvägen.
Avstängd från torsdagen den 16 maj klockan 16.00 till måndagen den 20 maj klockan 8.00.

Stationsvägen

Avstängd mellan korsningarna med Brinellvägen och Vilhelminavägen.
Avstängd från torsdagen den 16 maj klockan 16.00 till måndagen den 20 maj klockan 8.00.

Parkeringen på Götavägen

Avstängd från torsdagen den 16 maj klockan 16.00 till måndagen den 20 maj klockan 8.00.

Parkeringen på Dalavägen

Avstängd från torsdagen den 16 maj klockan 16.00 till måndagen den 20 maj klockan 8.00.

Undantag

Fordon som används av arrangören, boende, leveransfordon och utryckningsfordon berörs inte av vägavspärrningarna.

Uppmaning

Vi uppmanar alla som kan att ta sig till Våryran till fots eller med cykel och lämna bilen hemma.

Karta över avspärrade vägar och parkeringar under Våryran

Karta över avspärrade vägar och parkeringar under Våryran 2024.