Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Bidrag för påsklovsaktiviteter 2024

Föreningar i Fagersta kommun har från och med den 6 mars 2024 möjligheten att ansöka om bidrag för att arrangera kostnadsfria aktiviteter under påsklovet.

Barn som är påskutklädda

Om bidraget

Bidraget möjliggörs genom medel från Tillväxtverket och kan beviljas med upp till max 5000kr per ansökan och förening. E-tjänsten för ansökan öppnar den 6 mars 2024 och stänger den 19 mars 2024.

Lovaktiviteten ska:

  • Vara kostnadsfria för barn och unga vuxna.
  • Ge barn och unga möjlighet till stimulans och personlig utveckling
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Främja jämlik hälsa och ett jämlikt föreningsliv
  • Marknadsföras med Tillväxtverkets och Fagersta kommuns logotyper

Det är viktigt är att de aktiviteter som genomförs stämmer väl överens med förutsättningarna för bidraget enligt ovanstående punkter.

E-tjänst för ansökan

Redovisning

De som beviljats bidrag ska inom fyra veckor efter genomförd aktivitet bland annat redovisa följande:

  • Antal deltagare totalt för samtliga tillfällen, könsfördelat och åldersfördelat
  • Vilka aktiviteter har faktiskt genomförts?
  • Effekterna av aktiviteterna - Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? Hinder och motgångar?

E-tjänst för redovisning

Utbetalning

Utbetalning av bidraget sker i samband med godkänd redovisning. I samband med redovisningen kan kvitton, fakturaunderlag och annan dokumentation komma att krävas in. Vid det fall att en aktivitet inte genomförs i enlighet med ansökan kan hela eller delar av bidragsbeloppet utgå.

Sidansvarig: Alexander Hietala

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test